2023-08-04

TCAS67

"ถามมา...ตอบไป" 2days with MUPY เกณฑ์การเข้ารับศึกษา


[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญน้องๆ ม.6 หรือ ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “2Days with MUPY” …. สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านเภสัชศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
.
ภายในงานนี้น้องๆ จะได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งวางแผนเข้าศึกษาต่อ และเตรียมความพร้อมไปกับเรา ก่อนการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา (พื้นที่) รอบที่ 3 กสพท. และ Central Admission
.
กิจกรรมออนไลน์ “2Days with MUPY” กำหนดจัด 2 รอบ ดังนี้
✅ รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
Meeting number: 2644 700 6342
Password: mupy2345
.
✅ รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
Meeting number: 2640 436 2080
Password: mupy2345
.
📍กิจกรรมทั้ง 2 รอบเริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings
.
จัดโดย งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต #เภสัชมหิดล
.
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-354-3748 ในวันและเวลาราชการ