ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ 4/8/2566


• ขอความร่วมมืองดเล่นกีฬาทุกประเภทในทุกบริเวณของโรงเรียนในวันที่มีฝนตก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
• เมื่อเลิกเรียนแล้วขอให้นักเรียนรีบกลับบ้าน พกร่มเผื่อฝนตกด้วย
• จากงานอนามัย นักเรียนคนใดที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรอบเก็บตก ขอให้ไปแจ้งที่ห้องพยาบาล ภายในวันนี้เวลา 16:00 ค่าฉีดเข็มละ400฿
• ขอความร่วมมือจากนักเรียนและขอให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ออกมาเข้าแถวให้ตรงเวลา
• ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100094229078147&mibextid=ZbWKwL.

งานประชาสัมพันธ์ระดับชั้น ม.6