ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ 3/8/2566


• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการเเข่งกันวาดภาพนิทรรศการศิลปะ ส่งผลงานได้ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมที่ห้องพักครู ประกาศผลวันที่ 10 สิงหาคม
(นักเรียนที่เค้าร่วม จะได้รับเกียรติบัตร)
• ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ร่วมออกแบบเสื้อกีฬา หมดเขตส่งผลงาน 15 กันยา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้อง 1131
(นักเรียนที่เค้าร่วม จะได้รับเกียรติบัตร)

• กลุ่มสาระสังคม คาบพักม.ปลาย ตัวเเทนนักเรียนม.ปลายที่เเข่งตอบปัญหาไปที่ห้องโสตฯ

• ม.6 คาบจริยธรรม ขึ้นหอประชุม เวลา 13:10 - 15:30 เพื่อติว TGAT

• ข่าวจากงานอนามัย นักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เเล้วยังไม่ได้ฉีด จะฉีดรอบเก็บตก ไปเเจ้งได้ที่ครูที่ห้องพยาบาล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม ค่าฉีดเข็มละ 400 บาท

• ตอนข้ามถนน ให้ระมัดระวัง มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนน ดูสัญญาณการข้ามถนน

ข่าวสารจากงานสภานักเรียน

• รับสมัคร TUP Exhibition ประกวดภาพวาด หัวข้อ ที่นี่เตรียมพัฒน์ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์งาน ทุกผลงานจะได้รับเกียรติบัตร สมัครได้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม ช่องทางการสมัคร เฟซบุ๊ก ไอจี เเละเว็บของสภานักเรียน

• เปิดรับสมัครเเล้ว!!! วิชาการอาสา โครงการแบ่งปันสรุปเนื้อหาบทเรียนของตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรและชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ คุณสมบัติมีเพียงแค่ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ใหม่ ที่ยังไม่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ไม่ใช้ผลการเรียน แต่ต้องมีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน และมีใจรักในการทำจิตอาสา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ส.ค. สมัครได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊ก ไอจี และเว็บไซต์สภานักเรียน 📚

งานประชาสัมพันธ์ระดับชั้น ม.6