ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ 30/6/2566

ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566


**เนื้อหาข่าว**

- ย้ำถึงนักเรียนที่ทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬาในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน กรุณามีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ส่วนรวมในการเก็บขยะที่นำมาในบริเวณนั้น ไปทิ้งที่ถังขยะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


งานประชาสัมพันธ์ระดับชั้น ม.6