ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ 29/6/2566

ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566


**เนื้อหาข่าว**

- เปิดรับสมัครคฑากรโรงเรียน รับ ม.4-6 ส่งใบสมัครถึง 25/07/66 คัดเลือก 27/07/66
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เพจศิลปะเตรียมพัฒน์**คัดก่อนคณะสี**

- คนที่สแกนไม่ติด หรือยังไม่เคยสแกนหน้า ให้ไปทำการสแกนใหม่ !ภายในวันนี้ เวลา 15.00 น. ที่ห้องศูนย์ความเป็นเลิศ ติดกับห้องแนะแนว!

- เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนของการสอบกลางภาค โดยจะเริ่มสอบวันที่ 17-21 ก.ค.66 ขอให้นักเรียนแบ่งเวลาให้ดี ทั้งการทำกิจกรรมและการเรียน

- ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนกลุ่มกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ทำงานเพื่อโรงเรียนของเรา

- ฝากถึงนักเรียนที่ทำกิจกรรม หรือเล่นกีฬาในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ขอความร่วมมือในการเก็บขยะที่นำมาในบริเวณนั้น ไปทิ้งที่ถังขยะด้วย


งานประชาสัมพันธ์ระดับชั้น ม.6