ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ 27/6/2566

ข่าวรอบรั้วเตรียมพัฒน์ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566


**เนื้อหาข่าว**

- เลือกตั้งนักเรียนหัวหน้าคณะสี ใช้สิทธิ ใช้เสียง เริ่ม 8.15 - 14.00 น. ใช้ไมโครซอฟต์ทีมคณะสี 1 สิทธิ 1 เสียง

- ระบบ TUP Care เรียบร้อย การลา ให้ส่งใบลาใน TUP Care สแกนหน้า เข้า-ออก

- TEDET ม.ต้น ยังสมัครได้อยู่

- Math Camp 2023 ยังเปิดรับสมัครอยู่ สอบถามได้ที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์ระดับชั้น ม.6